Kalkulator kosztów


 
Kalkulator oblicza ogólne koszty nie uwzględniając indywidualnych sytuacji. Kalkulator nie uwzględnia w kalkulacji zakupu mieszkań i nieruchomości posiadających cenę z VAT.Cena nieruchomości:    
Podatek od czynności cywilnoprawnych:     0,00
Taksa (opłata) notarialna:     0,00
VAT od taksy(opłaty) notarialnej:     0,00
Opłata sądowa:     200,00
Wniosek o wpis do księgi wieczystej:     246,00
Wynagrodzenie biura nieruchomości (z VAT 23%)   % 0,00
Suma opłat:     446,00
Do zapłaty:     446,00
                                
  • Do taksy należy doliczyć koszty wypisów z aktu notarialnego: 6 zł za stronę (ok. 150 - 200,- zł)
  • Przy zakupie z udziałem kredytu należy doliczyć koszty związane z ustanowieniem hipoteki
  • Kalkulator jest orientacyjnym wyliczeniem kosztów. Szczegółowe wyliczenia dokonuje biuro nieruchomości